Förslag till inställd vårjakt på råbock inom Stöde Södra VVO

På grund av kraftigt vikande rådjursstam föreslår Stöde S:a VVO

 Inställd vårjakt på Råbock.

Vi har de senaste vintrarna sett en kraftig uppgång av Lodjur inom vårt VVO

Denna uppgång och en utebliven lodjursjakt har rådjursstammen kraftigt decimerats inom vårt område. Tidigare år har vi haft en rådjursstam på 100 djur eller mer. Denna vinter har 

stammen minskat kraftigt utom runt fredningsområdet Öckne och åkrarna i Slättån.

Den stora populationen vi tidigare haft inom fredningsområdet i Usland har kraftigt decimerats av Lodjuren. Ett flertal slagna djur har observerats samt ett mindre antal har omkommit vid trafikolyckor längs väg 305. För närvarande finns 4 individer inom detta område. Vid en inventering i mars 2023 kan vi konstaterat att rådjursstammen idag inte når upp till 50 individer inom hela vårt VVO. Huvuddelen av dessa rör sig i ett område kring fredningsområdet i Öckne och Slättån. Några individer finns mellan Intaget och Lotjärn, några vid ”Flygfältet” samt någon/några runt Gräftekullen/Skolan, området kring Usland har en markant minskning skett..

Av denna anledning föreslår vi Stöde S:a VVO Styrelse att ställa in vårjakten på råbock

Fr o m 1/5 – 15/6-2023, försöket bör följas upp och på kommande årsmöte ska beslut tagas om en förlängning av vårjakten. Ett sådant här försök till återhämtning inom stammen bör göras under en längre period.

Det är vår förhoppning att fortsatt stödutfodring av Rådjur och fortsatt jakt på räv ska hjälpa oss att vända denna negativa utvecklingstrend för vår rådjursstam.
Det är Viltvårdskommittén som har möjliggjort denna inventering och föredragits i styrelsen. 

Styrelsen Stöde S:a VVO

Styrelsebeslut vid extra styrelsemöte 2023-04-04 enl separat protokoll finns på hemsidan.

Se länken med förslaget i sin helhet: https://ssvvo.com/wp-content/uploads/2023/04/Forslag-till-installd-varjakt-pa-Rabock-inom-Stode-Sodra-Vvo-1.pdf