Översikt

Viltvård syftar till att på något sätt förbättra levnadsbetingelserna för en eller flera viltarter.Det kan handla om åtgärder för att förbättra tillgången till föda, skydd och vatten, men även att minska predation genom jakt på rovdjur och att beskatta viltstammarna på ett hållbart sätt.

Man tänker nog oftast på åtgärder för att gynna det jaktbara viltet. Viltvården gynnar dock även andra arter, såväl bland vilt (dvs. alla fåglar och däggdjur) som bland andra djur och växter. Ett varierat landskap rikt på mångfald erbjuder  överlägsna naturupplevelser, samtidigt som variationen ger goda förutsättningar  för rika viltstammar genom större tillgång till skydd och föda. Naturvården och  viltvården strävar i stor utsträckning efter att uppnå samma mål: ett varierat  landskap med stor biologisk mångfald. Viltvård är naturvård.

Viltvård inom Stöde Södra

Viltvården inom Stöde Södra har samma syfte som beskrivits ovan. Närmast ansvariga för de olika aktiviteterna finns nedan:

Viltvård och predatorjakt hanteras i Viltvårdssektionen Ansvarig är Anders Öberg, 070-3996284, andersoemelie@hotmail.com

Du kan läsa en beskrivning av viltvårdssektions arbete genom att klicka på länken: Verksamhetsbeskrivning viltvårdssektionen

Övrig info

Kallelser till inform