Verksamhet

Stöde Södra Viltvårdsområde (18 622 ha) ingår i Norra Hälsinglands älgförvaltningsområde (ca 780 000 ha) som lyder under länsstyrelsen i Gävle. Se karta

SSVVO är ett eget älgskötselområde (ÄSO) och har som sådant en älgstam att förvalta.

Målen ska utgå från att skapa en älgstam av hög kvalitet i balans med betesresurserna. Förvaltningen ska även ta hänsyn till allmänna intressen. Rovdjur, motverkande av trafikolyckor med älg, samt inverkan på biologisk mångfald är därmed viktiga.

Inom Stöde Södra bedrivs bedrivs även småviltsjakt och viltvård.

Sedan några är också SSVVO ansvarig för kronviltsförvaltning inom de geografiska området dock har man här länsstyrelsen i Västernorrland som huvudman.

Förutsättningar för jakt inom området är att:

  • ha löst det statliga jaktkortet
  • vara markägare eller dennes företrädare
  • att vara jaktarrendator med avtal om minst 100 ha
  • inneha ansvarsförsäkring (ingår oftast i hemförsäkring).
  • löst jaktkort, jaktbevis.
  • alla nya arrendeavtal måste vara styrelsen tillhanda senast den 31 juli

Gästjaktkort

Under förutsättning att Du har en jaktvärd med jaktbevis kan Du registrera/köpa gästjaktkort här. (Klicka på länken)

Avskjutningsrapport

Jägarförbundet kräver att alla som jagar småvilt lämnar en avskjutningsrapport. Rapporten skall skrivas in och registreras över internet, klicka på länken avskjutningsapport

Jaktregler

Jaktregler

Stadgar

Jakträttsupplåtelse