2017-09-08 18:00 - 20:00

Samling för alla som ska delta i jakten 2017, Vigge bygdegård!