Kronhjortjakt Stöde södra

Kronhjortsjakt bedrivs som småvilt inom kronhjortsskötselområdet.

  • 16 aug till 7 okt, endast hind och årskalv tillåtna.
  • Till och med 30 sept är endast tillåtet att smyg och vaktjaga.
  • 8 oktober – 31 januari. Alla djur tillåtna.
  • 1 februari – 28 februari . Endast hind och årskalv tillåtna. Det är endast tillåtet att smyg och vaktjaga.
  • Med beaktande av ovanstående har Stöde Södra en tilldelning på 2 vuxna, 1 hind och en bock samt två kalvar.
  • Vid fällt byte rapporteras till ordförande tel 070-378 98 24
  • Hittills är inga (0) skjutna, vi kommer att rapportera på hemsidan så snart förändring sker.