God Jul och Gott Nytt Jaktår

Jägare tänk på att ni uppträder med jägarmässigt gott förhållande till viltet, jaktkamrater och allmänheten, vilket är en förutsättning för att kunna bedriva en god jaktetik. Titta gärna igenom Sv Jägarförbundets hemsida gällande jaktetik, där finns en del läsvärt men även Jaktlagen ex 31 § som handlar om jakt och motordrivna fortskaffningsmedel och/eller i Jaktförordningen som I mångt och mycket är mer detaljrik än Jaktlagen. Kom dock ihåg att det är jägaren själv som har fullt ansvar att jakt bedrivs på ett korrekt och etiskt sätt.

God Jul och Gott Nytt Jakt år önskar styrelsen för SSVVO.