Björnjakten 2017

Viktig information för SSVVO´s jaktområde angående björnjakten finns att läsa hemsidan under rubriken Viltvård/småvilt (längst ner på sidan under info: Björnjakt 2017) eller klicka på ”läs vidare” nedan där Du också har länken: Björnjakt 2017

Rävjakten kunde genomföras den 25/2 i strålande solsken

Tidigt lördag morgon 05.30 låste jag upp dörrarna på Viggebygdegård för samlingen skulle vara 06.00 för Stöde S:a s VVO första gemensamma rävjakt. Men före det på morgonen så hade fem jaktledare och några av deras medhjälpare spårat av sedan tidigare utsedda såtar. Sex inbjudna hundekipage med rävhundar och grythundar kom till bygdegården. Totalt blev … Läs mer

Uppföljningsmöte i Vigge

Den 18/1 hade vi ett uppföljningsmöte från årets jakt. Deltagare var förutom styrelsen, jaktledarna samt två handläggare från länsstyrelsen i Gävleborg.Ordförande presenterade i ett bildspel resultatet av jakten för SSVVO men även angränsande VVO. Därefter fick Elina Eriksson och Sara Waern som arbetar på avdelningen Viltförvaltning presentera sig själva och sin roller. Därefter följde en … Läs mer

Småviltsjakt

Vid gemensam småviltjakt gäller Noga följa jaktledarens direktiv och anvisningar Hålla Dig underrättad om passgrannarnas placering och ev andra farliga skjutriktningar Aldrig lämna passet utan jaktledarens tillåtelse Vid gemensam björnjakt skall deltagare årligen skjuta björnpasset Gästjägare Ordinarie jägare kan bjuda med en gästjägare per jaktdag Gästen skall ha löst gästkort Gäst får endast jaga i … Läs mer