Kronhjort

Beträffande jakt på kronhjort gäller följande inom Stöde Södra. Tilldelning för närvarande är 2 vuxna (en av varje kön) och två kalvar. Avrapportering till Kjell-Åke Grupp så snart som villebrådet är fällt. Nedanstående citat från Wikipedia beskriver Kronhjorten. ” Hanhjorten (hjorten) når en längd av 175 till 225 cm från nosen till svansroten; svansens längd … Läs mer

Rovdjursföreläsning den 28 april, kl 18.30

Rovdjursföreläsning – anmälan den 28 april 2022, kl. 18.30, Stödehuset Jägareförbundet Sundsvall Västra i samarbete med Stöde Södra VVO inbjuder till en föreläsning med Dylta-Janne Gustavsson som berättar om hur vargjakt bedrivs och hur man kan bedriva annan jakt med hund även i områden med varg. Han kommer dessutom att informera om hur man kan … Läs mer

Predatorkort-förtydligande

Våra jaktregler har förtydligats angående predatorkort. Notera att björn och lo har inkluderas. Nedan finns ett extrakt ur jaktreglerna   ”Gäst predatorkort Predatorkort ska lösas av en jakträttsinnehavare och gäller för räv, grävling, mård, mink, björn, lo, kråka, skata, kaja, havstrut, gråtrut och fiskmås. Jaktvärd skall medverka vid predatorjakt. Kortet som löses är årskort samt … Läs mer