Årsstämma

Styrelsen för Stöde Södra beslöt vid mötet den 31/1 att årsstämman skjuts upp på obestämd tid på grund av pandemin. Information om årets verksamhet kommer att läggas ut efter hand på hemsidan.

Ny sida skapad för jaktledarna

En ny sida har skapats där information rörande jaktledarna skall ges. Sidan hittas under ”Jaktlag”. Inledningsvis finns inget password  på sidan men kommer sedan att införas. Nu har ny information lagts ut på Jaktledarsidan avseende ”avskjutning halvtid 2020”.  

Höjd säkerhetsnivå på hemsidan

Jag har lagt ökad säkerhet på domänen ssvvo.com. Adressen är inte förändrad i sig men nu heter den https://ssvvo.com eller bara www.ssvvo.com. När Du kommer in på sidan ser du längst upp ett ”lås” framför domännamnet. I övrigt är det inga förändringar men med höjd säkerhetsnivå kommer man normalt högre upp på sökmotorerna. Nu har … Läs mer