Rävjakten kunde genomföras den 25/2 i strålande solsken

Tidigt lördag morgon 05.30 låste jag upp dörrarna på Viggebygdegård för samlingen skulle vara 06.00 för Stöde S:a s VVO första gemensamma rävjakt. Men före det på morgonen så hade fem jaktledare och några av deras medhjälpare spårat av sedan tidigare utsedda såtar. Sex inbjudna hundekipage med rävhundar och grythundar kom till bygdegården. Totalt blev … Läs mer

Gemensam Rävjakt

NU HAR SNÖ KOMMIT! Gemensam Rävjakt 2017-02-25 Samling 06.00 Bygdegården VIGGE Tanken är att alla inom SSVVO erbjuds delta, samt att det kommer att vara öppet för jaktgäster. Speciellt inbjudna jägare som medför rävhundar och grythundar som möjliggör en trevlig rävjakt finns på plats. Samlingsplats för rävjakten kommer vara i bygdegården i VIGGE, där kommer … Läs mer